Up Prev Next

42nd Oza title 1994

Tournament

Cho Chikun (Kisei) Cho Chikun
B+2.5
1994-04-21
Cho Chikun
B+1.5
1994-06-23
Cho Chikun
B+10.5
1994-09-01
Cho Chikun
B+R
1994-09-15
Hashimoto Shoji (9p)
Kataoka Satoshi (9p) Takemiya Masaki
W+R
1994-04-14
Takemiya Masaki (9p)
Nakano Hironari (7p) Kobayashi Koichi
W+8.5
1994-04-13
Rin Kaiho
W+R
1994-06-30
Kobayashi Koichi (Meijin)
Rin Kaiho (Tengen) Rin Kaiho
B+4.5
1994-03-17
Yamashiro Hiroshi (9p)
Yuki Satoshi (8p) Sato Masaharu
W+2.5
1994-03-17
Yoda Norimoto
W+R
1994-05-12
Yoda Norimoto
B+R
1994-08-25
Sato Masaharu (9p)
Yoda Norimoto (9p) Yoda Norimoto
B+0.5
1994-04-07
Chino Tadahiko (9p)
Goto Shungo (8p) Fujisawa Shuko
W+R
1994-05-05
Fujisawa Shuko
B+3.5
1994-07-21
Fujisawa Shuko (hon. Kisei)
Hisajima Kunio (9p) Hisajima Kunio
B+15.5
1994-03-24
Ueki Yoshio (6p)

42nd Oza Title

date black white result #mv sgf
1994-10-21 Cho Chikun Kato Masao B+R 145 sgf
1994-11-02 Kato Masao Cho Chikun B+R 199 sgf
1994-11-17 Cho Chikun Kato Masao W+R 216 sgf
1994-11-24 Kato Masao Cho Chikun W+4.5 244 sgf
1994-12-08 Cho Chikun Kato Masao B+R 197 sgf

Cho Chikun won 3-2.