Up Prev Next

64th Oza, Last Preliminary
Chin Kaei Adachi Toshimasa
W+R
2016-04-07
Adachi Toshimasa Adachi Toshimasa
W+R
2016-03-03
Ichiriki Ryo
Numadate Sakiya Numadate Sakiya
B+R
2016-04-11
Cho U Anzai Nobuaki
W+1.5
2016-03-07
Anzai Nobuaki
Kono Rin Kono Rin
B+5.5
2016-05-05
Goto Shungo Cho Chikun
W+2.5
2016-03-03
Cho Chikun
Kyo Kagen Yamashita Keigo
W+R
2016-03-17
Fujimura Yosuke Yamashita Keigo
W+R
2016-02-29
Yamashita Keigo
Oba Junya O Rissei
W+R
2016-03-10
Shimojima Yohei O Rissei
B+R
2016-02-11
O Rissei
Ishii Kunio Ishii Kunio
W+R
2016-04-21
Matsuoka Hideki Shuto Shun
Shuto Shun
Ryu Shikun Ryu Shikun
B+2.5
2016-03-24
Mizokami Tomochika Nakane Naoyuki
W+R
2016-02-18
Nakane Naoyuki
Sun Zhe Sun Zhe
B+R
2016-04-18
Tsuruta Kazushi Han Zenki
Han Zenki
Ko Iso Shida Tatsuya
B+R
2016-04-14
Yuki Satoshi Shida Tatsuya
B+R
2016-02-25
Shida Tatsuya
U Boi Yukawa Mitsuhisa
W+4.5
2016-04-13
Yukawa Mitsuhisa Yukawa Mitsuhisa
Cho Riyu
Seto Taiki Seto Taiki
B+3.5
2016-04-14
Yamashiro Hiroshi
Rin Kanketsu Hane Naoki
W+R
2016-03-24
Hane Naoki
Yun Chunho Yun Chunho
W+2.5
2016-03-17
Kim Sujun