Up Prev Next

69th Oza, Last Preliminary
Hikosaka Naoto Takao Shinji
W+R
2021-04-01
Mochizuki Kenichi Takao Shinji
B+3.5
2021-02-18
Takao Shinji
Adachi Toshimasa Adachi Toshimasa
Yu Zhengqi Anzai Nobuaki
B+R
2021-03-18
Anzai Nobuaki
Yuki Satoshi Yuki Satoshi
W+1.5
2021-04-01
Yamashita Keigo Ogaki Yusaku
B+0.5
2021-03-01
Ogaki Yusaku
Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo
B+R
2021-03-18
Akiyama Jiro Koike Yoshihiro
Koike Yoshihiro
O Meien Oba Junya
B+R
2021-03-29
Oba Junya Oba Junya
Nishioka Masao
Suzuki Ayumi Tsuruta Kazushi
B+R
2021-03-25
Hirata Tomoya Tsuruta Kazushi
Tsuruta Kazushi
Fujii Shuya Rin Kanketsu
B+R
2021-04-08
Rin Kanketsu Rin Kanketsu
W+3.5
2021-03-22
Onishi Ryuhei
Koyama Kuya Koyama Kuya
W+R
2021-04-12
Shida Tatsuya Shida Tatsuya
B+R
2021-03-11
Sada Atsushi
Motoki Katsuya Motoki Katsuya
W+R
2021-04-01
Cho Sonjin Cho Zuiketsu
W+R
2021-03-08
Cho Zuiketsu
Sun Zhe Sun Zhe
B+0.5
2021-02-25
Sun Zhe
Onishi Kenya
Ogata Masaki Ogata Masaki
Abe Yoshiki
Fujita Akihiko O Rissei
W+1.5
2021-03-18
Ida Atsushi
B+3.5
2021-04-15
O Rissei
Ida Atsushi Ida Atsushi
B+R
2021-03-18
Yoda Norimoto