Up Prev

71st Oza, Last Preliminary
Shida Tatsuya Sada Atsushi
W+R
2023-04-27
Ohashi Naruya Sada Atsushi
B+0.5
2023-03-23
Sada Atsushi
Oba Junya Oba Junya
B+R
2023-04-13
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
2023-03-09
Takao Shinji
Cho U Cho U
W+3.5
2023-05-01
Cho Sonjin Suzuki Shinji
Suzuki Shinji
Nakano Hironari Ida Atsushi
B+1.5
2023-04-20
Kim Sujun Ida Atsushi
B+R
2023-03-23
Ida Atsushi
Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo
W+R
2023-04-27
Adachi Toshimasa Han Zenki
Han Zenki
Mitani Tetsuya Mitani Tetsuya
Koike Yoshihiro Koike Yoshihiro
B+0.5
2023-03-09
Koyama Kuya
Muramoto Wataru Anzai Nobuaki
Anzai Nobuaki Anzai Nobuaki
Onishi Kenya
Hon Soggi Kono Rin
B+R
2023-04-27
Kono Rin Kono Rin
B+R
2023-03-20
Tanaka Nobuyuki
Yuki Satoshi Yuki Satoshi
W+7.5
2023-04-13
Sun Zhe Nakane Naoyuki
Nakane Naoyuki
Onishi Ryuhei Taniguchi Toru
B+R
2023-05-11
Xie Yimin Taniguchi Toru
B+R
2023-03-23
Taniguchi Toru
Murakawa Daisuke Murakawa Daisuke
W+R
2023-05-08
Seto Taiki Hane Naoki
B+R
2023-03-16
Hane Naoki
Mochizuki Kenichi Hirose Yuichi
Hirose Yuichi