Up Next

1st Asahi Best Ten tournament
Sakata Eio Sakata Eio
B+R
1964-02-13
Sakata Eio
B+R
1964-03
Sakata Eio
W+R
1964-04-07
B+2.5
1964-04-11
Otake Hideo Otake Hideo
W+R
1963-08-18
Otake Hideo
W+R
1964
Miyamoto Naoki
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
B+4.5
1963
Kajiwara Takeo
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
B+R
1963-09-05
Fujisawa Hosai
B+R
1963
Fujisawa Hosai
B+R
1964-01-23
Miyashita Shuyo
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
W+2.5
1963-09-12,13
Hoshino Toshi
Fujisawa Shuko
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
W+R
1963-11-29
Takagawa Shukaku
B+R
1964-03-12
Sato Sunao Sato Sunao
B+6.5
1963-09-12,13
Sato Sunao
B+R
1963
Rin Kaiho
Maeda Nobuaki Maeda Nobuaki
W+5.5
1963-08-21
Hashimoto Shoji
Kitani Minoru Kitani Minoru
B+1.5
1964
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
W+R
1963
Shimamura Toshihiro
Sugiuchi Masao
Hayashi Yutaro Hayashi Yutaro
B+R
1963
Handa Dogen

Final

date black white result #mv sgf
1964-04-07 Takagawa Shukaku Sakata Eio W+R 208 sgf
1964-04-11 Sakata Eio Takagawa Shukaku B+2.5 264 sgf

Playoffs

3rd/4th Place Playoff: Fujisawa Hosai beats Kitani Minoru.

5th/6th Place Playoff: Sato Sunao beats Fujisawa Shuko.
7th/8th Place Playoff: Otake Hideo beats Shimamura Toshihiro.
5th-8th Place Playoff: Sato Sunao beats Shimamura Toshihiro, Fujisawa Shuko beats Otake Hideo.

9th/10th Place Playoff: Yamabe Toshiro beats Maeda Nobuaki.
9th/10th Place Playoff, semifinals: Yamabe Toshiro beats Hashimoto Utaro, Maeda Nobuaki beats Hayashi Yutaro.

3rd-4th Place Playoff

date black white result #mv sgf
1964 Fujisawa Hosai Kitani Minoru B+R 183 sgf

5th-8th Place Playoff

date black white result #mv sgf
1964-03-05 Otake Hideo Fujisawa Shuko W+R 200 sgf