Up Prev Next

3rd Asahi Best Ten tournament
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji Fujisawa Shuko
B+0.5
1966-03-31
Takagawa Shukaku
W+5.5
1966-04-06
Rin Kaiho
W+R
1966-04-13
B+R
1966-04-28
Kojima Takaho
Miyashita Shuyo Sugiuchi Masao
Sugiuchi Masao
Fujisawa Shuko
Handa Dogen Handa Dogen Handa Dogen
W+R
1966
Takagawa Shukaku
B+R
1966-02-17
Fujisawa Hosai
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
Yamabe Toshiro
Takagawa Shukaku
Koyama Yasuo Otake Hideo
B+0.5
1965-10-14
Otake Hideo
B+R
1966
Rin Kaiho
B+2.5
1966-03-20
Rin Kaiho
B+2.5
1966-03-30
Otake Hideo
Maeda Nobuaki Maeda Nobuaki
Iwata Tatsuaki
Rin Kaiho
Hashimoto Utaro Kajiwara Takeo Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
B+4.5
1966-02-08
Kajiwara Takeo
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Tanimiya Teiji
Sakata Eio

Final

date black white result #mv sgf
1966-04-13 Takagawa Shukaku Rin Kaiho W+R 148 sgf
1966-04-28 Rin Kaiho Takagawa Shukaku B+R 185 sgf

Playoffs

3rd/4th Place Playoff: Fujisawa Shuko beats Shimamura Toshihiro.

5th/6th Place Playoff: Sakata Eio beats Hashimoto Shoji.
7th/8th Place Playoff: Otake Hideo beats Handa Dogen.
5th-8th Place Playoff: Sakata Eio beats Otake Hideo, Hashimoto Shoji beats Handa Dogen.

9th/10th Place Playoff: Ohira Shuzo beats Maeda Nobuaki.
9th/10th Place Playoff, semifinals: Ohira Shuzo beats Sugiuchi Masao, Maeda Nobuaki beats Kajiwara Takeo.

5th-8th Place Playoff

date black white result #mv sgf
1966-07-06 Sakata Eio Otake Hideo B+0.5 244 sgf
1966-07-28 Sakata Eio Hashimoto Shoji W+4.5 300 sgf