Up Prev Next

7th Asahi Best Ten tournament
Otake Hideo Otake Hideo Otake Hideo Kato Masao
W+R
1970-03-19
Hashimoto Utaro
B+R
W+5.5
B+R
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
Iwata Tatsuaki
Takagawa Shukaku Kajiwara Takeo
B+R
1970-01-15
Handa Dogen Kajiwara Takeo
Kajiwara Takeo
Kato Masao Kato Masao Kato Masao
Magari Reiki Magari Reiki
Kitani Reiko
Fujisawa Shuko Chino Tadahiko
W+R
1970
Chino Tadahiko Chino Tadahiko
Sato Sunao
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji Ishida Yoshio Hashimoto Utaro
B+5.5
1970-05-01
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
Miyashita Shuyo
Sakata Eio Ishida Yoshio
W+5.5
1970-02-05
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
Kubouchi Shuchi
Ohira Shuzo Go Seigen
B+R
1969-12-11
Hashimoto Utaro
W+R
1970-02-19
Go Seigen Go Seigen
B+R
1969-11-20
Kudo Norio
Rin Kaiho Hashimoto Utaro
B+R
1970-01-12
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
Ishigure Ikuro

Final

date black white result #mv sgf
1970-05-20 Hashimoto Utaro Kato Masao B+R 205 sgf
1970-05-29 Kato Masao Hashimoto Utaro W+5.5 288 sgf
1970-06-05 Hashimoto Utaro Kato Masao B+R 223 sgf

Playoffs

3rd/4th Place Playoff: Otake Hideo beats Ishida Yoshio.

5th/6th Place Playoff: Go Seigen beats Kajiwara Takeo.
7th/8th Place Playoff: Hashimoto Shoji beats Chino Tadahiko.
5th-8th Place Playoff: Kajiwara Takeo beats Chino Tadahiko, Go Seigen beats Hashimoto Shoji.

9th/10th Place Playoff: Takagawa Shukaku beats Sakata Eio.
9th/10th Place Playoff, semifinals: Takagawa Shukaku beats Fujisawa Shuko, Sakata Eio beats Rin Kaiho.
9th/10th Place Playoff, quarterfinals: Takagawa Shukaku beats Fujisawa Hosai, Fujisawa Shuko beats Magari Reiki, Sakata Eio beats Yamabe Toshiro, Rin Kaiho beats Ohira Shuzo.

5th-8th Place Playoff

date black white result #mv sgf
1970-06-24 Go Seigen Hashimoto Shoji B+R 229 sgf
1970-07-16 Kajiwara Takeo Go Seigen W+R 236 sgf

9th-10th Place Playoff

date black white result #mv sgf
1970-04-15 Sakata Eio Yamabe Toshiro B+R 116 sgf
1970-05-07 Magari Reiki Fujisawa Shuko W+R 136 sgf
1970-06-11 Takagawa Shukaku Fujisawa Hosai B+R 185 sgf
1970-06-25 Takagawa Shukaku Fujisawa Shuko B+R 209 sgf
1970-07-16 Sakata Eio Rin Kaiho B+R 129 sgf
1970-08-13 Takagawa Shukaku Sakata Eio B+0.5 312 sgf

Result

  1. Hashimoto Utaro
  2. Kato Masao
  3. Otake Hideo
  4. Ishida Yoshio
  5. Go Seigen
  6. Kajiwara Takeo
  7. Hashimoto Shoji
  8. Chino Tadahiko
  9. Takagawa Shukaku
  10. Sakata Eio