Up Next

The 1st Pro Pairgo Tournament Dec 1994 / Jan 1995

Sixteen pairs compete following a knockout scheme.

# date black white mv result
1 1994-12 Otake Hideo & Inoue Naomi Yuki Satoshi & Yoshida Mika 123 B+R
1 1994-12 O Rissei & Kato Tomoko Kobayashi Koichi & Hosaka Mayu 219 B+R
1 1994-12 Yamashiro Hiroshi & Asano Yasuko Takemiya Masaki & Miyazaki Shimako 212 W+8.5
1 1994-12 Kato Masao & Nishida Terumi Hashimoto Shoji & Konishi Kazuko 238 W+R
1 1994-12 Rin Kaiho & Kin En Komatsu Hideki & Komatsu Hideko 123 B+R
1 1994-12 Ishii Kunio & Mito Yukari Ishida Yoshio & Nakazawa Ayako 150 W+R
1 1994-12 Yoda Norimoto & Ogawa Tomoko Kudo Norio & Aoki Kikuyo 234 W+1.5
1 1994-12 Cho Chikun & Yashiro Kumiko Kobayashi Satoru & Hara Sachiko 131 B+R
2 1994-12 O Rissei & Kato Tomoko Takemiya Masaki & Miyazaki Shimako 245 B+1.5
2 1994-12 Kudo Norio & Aoki Kikuyo Otake Hideo & Inoue Naomi 268 W+1.5
2 1994-12 Hashimoto Shoji & Konishi Kazuko Rin Kaiho & Kin En 241 B+6.5
2 1994-12 Cho Chikun & Yashiro Kumiko Ishida Yoshio & Nakazawa Ayako 154 W+R
3 1994-12 Otake Hideo & Inoue Naomi Ishida Yoshio & Nakazawa Ayako 224 W+2.5
3 1994-12 O Rissei & Kato Tomoko Hashimoto Shoji & Konishi Kazuko 154 W+R
4 1995-01-29 Ishida Yoshio & Nakazawa Ayako Hashimoto Shoji & Konishi Kazuko 295 W+1.5

                   
Yamashiro Hiroshi &
Asano Yasuko
     
Takemiya Masaki &
Miyazaki Shimako
O Rissei &
Kato Tomoko
 
Takemiya Masaki &
Miyazaki Shimako
O Rissei &
Kato Tomoko
 
Kobayashi Koichi &
Hosaka Mayu
O Rissei &
Kato Tomoko
 
Hashimoto Shoji &
Konishi Kazuko
Rin Kaiho &
Kin En
 
Komatsu Hideki &
Komatsu Hideko
Hashimoto Shoji &
Konishi Kazuko
 
Rin Kaiho &
Kin En
Kato Masao &
Nishida Terumi
 
Hashimoto Shoji &
Konishi Kazuko
Ishida Yoshio &
Nakazawa Ayako
 
Hashimoto Shoji &
Konishi Kazuko
Otake Hideo &
Inoue Naomi
 
Yuki Satoshi &
Yoshida Mika
Kudo Norio &
Aoki Kikuyo
 
Otake Hideo &
Inoue Naomi
Yoda Norimoto &
Ogawa Tomoko
 
Kudo Norio &
Aoki Kikuyo
Otake Hideo &
Inoue Naomi
 
Ishida Yoshio &
Nakazawa Ayako
Ishii Kunio &
Mito Yukari
 
Ishida Yoshio &
Nakazawa Ayako
Cho Chikun &
Yashiro Kumiko
 
Ishida Yoshio &
Nakazawa Ayako
Cho Chikun &
Yashiro Kumiko
 
Kobayashi Satoru &
Hara Sachiko

The upper pair has black. The winning pair is given in bold.