Up Prev Next

The 16th Pro Pairgo Cup, Dec 2009

Sixteen pairs compete in a 4-round knockout tournament. In the first round opponents are chosen by drawing lots. This year there was no final: the two winning pairs of the semifinals went on to play in the new Pair Go World Cup.

Time is 30 seconds per move plus ten times 1 minute. Komi is 6.5.

# date black white result
1 2009-12-05 Okuda Aya & So Yokoku Ishii Akane & Sakai Hideyuki W+R
1 2009-12-05 Mannami Kana & Kobayashi Satoru Suzuki Ayumi & Yamada Kimio W+R
1 2009-12-05 Osawa Narumi & Iyama Yuta Chinen Kaori & Kataoka Satoshi B+R
1 2009-12-05 Mukai Chiaki & Kono Rin Yoshida Mika & Ko Iso W+R
1 2009-12-05 Cho Chien & Yoda Norimoto Aoki Kikuyo & Cho Chikun W+R
1 2009-12-05 Kato Keiko & Hane Naoki Xie Yimin & O Meien B+1.5
1 2009-12-05 Koyama Terumi & Kobayashi Koichi Umezawa Yukari & Takao Shinji W+3.5
1 2009-12-05 Kuwabara Yoko & Yuki Satoshi Izawa Akino & Yamashita Keigo B+R
2 2009-12-05 Suzuki Ayumi & Yamada Kimio Ishii Akane & Sakai Hideyuki W+R
2 2009-12-05 Yoshida Mika & Ko Iso Osawa Narumi & Iyama Yuta B+R
2 2009-12-05 Aoki Kikuyo & Cho Chikun Kato Keiko & Hane Naoki W+R
2 2009-12-05 Kuwabara Yoko & Yuki Satoshi Umezawa Yukari & Takao Shinji W+R
3 2009-12-05 Ishii Akane & Sakai Hideyuki Yoshida Mika & Ko Iso B+2.5
3 2009-12-05 Kato Keiko & Hane Naoki Umezawa Yukari & Takao Shinji W+R