Up Prev Next

The 24th Pro Pairgo Cup, 2018

Sixteen pairs compete in a 4-round knockout tournament. In the first round opponents are chosen by drawing lots.

Time is 30 seconds per move plus ten times 1 minute. Komi is 6.5.

# date black white result #mv sgf
1 2018-02-10 Mukai Chiaki & Yamashita Keigo Fujisawa Rina & Hane Naoki B+R 99 sgf
1 2018-02-10 O Keii & Chang Hsu Konishi Kazuko & Murakawa Daisuke W+3.5 293 sgf
1 2018-02-10 Osawa Narumi & Kobayashi Koichi Aoki Kikuyo & Takao Shinji W+2.5 273 sgf
1 2018-02-10 Kato Keiko & Iyama Yuta Kato Tomoko & Yu Zhengqi B+R 151 sgf
1 2018-02-10 Xie Yimin & Ida Atsushi Koyama Terumi & Yoda Norimoto B+R 251 sgf
1 2018-02-10 Yoshihara Yukari & Motoki Katsuya Ishii Akane & Ichiriki Ryo W+5.5 228 sgf
1 2018-02-10 Nyu Eiko & Hirata Tomoya Yoshida Mika & Ryu Si Hoon B+5.5 224 sgf
1 2018-02-10 Chinen Kaori & Kono Rin Suzuki Ayumi & Ko Iso W+R 174 sgf
2 2018-02-10 Konishi Kazuko & Murakawa Daisuke Mukai Chiaki & Yamashita Keigo W+R 150 sgf
2 2018-02-10 Kato Keiko & Iyama Yuta Aoki Kikuyo & Takao Shinji B+R 171 sgf
2 2018-02-10 Ishii Akane & Ichiriki Ryo Xie Yimin & Ida Atsushi W+R 182 sgf
2 2018-02-10 Suzuki Ayumi & Ko Iso Nyu Eiko & Hirata Tomoya B+R 163 sgf
3 2018-02-10 Kato Keiko & Iyama Yuta Mukai Chiaki & Yamashita Keigo B+R 211 sgf
3 2018-02-10 Xie Yimin & Ida Atsushi Suzuki Ayumi & Ko Iso W+R 228 sgf
4 2018-03-04 Suzuki Ayumi & Ko Iso Kato Keiko & Iyama Yuta W+R 218 sgf