Up Prev Next

The 26th Pro Pairgo Cup, 2020

Sixteen pairs compete in a 4-round knockout tournament. In the first round opponents are chosen by drawing lots.

Time is 30 seconds per move plus ten times 1 minute. Komi is 6.5.

# date black white result #mv sgf
1 2020-02-08 Fujisawa Rina & Ichiriki Ryo Chinen Kaori & Motoki Katsuya W+0.5 246 sgf
1 2020-02-08 Nyu Eiko & Yamashita Keigo Hoshiai Shiho & Kono Rin W+5.5 218 sgf
1 2020-02-08 Mannami Nao & Takao Shinji Okuda Aya & Murakawa Daisuke W+R 266 sgf
1 2020-02-08 Mukai Chiaki & Kobayashi Satoru Kato Keiko & Shibano Toramaru B+R 211 sgf
1 2020-02-08 Suzuki Ayumi & Yu Zhengqi Aoki Kikuyo & Fujii Shuya B+R 195 sgf
1 2020-02-08 Ueno Asami & Kyo Kagen Xie Yimin & Cho U B+2.5 254 sgf
1 2020-02-08 Yoshida Mika & Onishi Ryuhei Kaneko Maki & Iyama Yuta B+R 163 sgf
1 2020-02-08 Tatsumi Akane & Hane Naoki Yoshihara Yukari & Ko Iso B+R 199 sgf
2 2020-02-08 Hoshiai Shiho & Kono Rin Chinen Kaori & Motoki Katsuya W+1.5 340 sgf
2 2020-02-08 Okuda Aya & Murakawa Daisuke Mukai Chiaki & Kobayashi Satoru B+R 187 sgf
2 2020-02-08 Suzuki Ayumi & Yu Zhengqi Ueno Asami & Kyo Kagen B+R 211 sgf
2 2020-02-08 Tatsumi Akane & Hane Naoki Yoshida Mika & Onishi Ryuhei W+R 192 sgf
3 2020-03-01 Chinen Kaori & Motoki Katsuya Okuda Aya & Murakawa Daisuke W+R 198 sgf
3 2020-03-01 Suzuki Ayumi & Yu Zhengqi Yoshida Mika & Onishi Ryuhei B+R 277 sgf
4 2020-03-01 Suzuki Ayumi & Yu Zhengqi Okuda Aya & Murakawa Daisuke W+10.5 250 sgf