Up

2nd Nihon Saikyo, Last preliminary
Kano Yoshinori Hashimoto Shoji
W+R
1957-08-21,22
Hashimoto Shoji
W+2
1957-11-20,21
Hashimoto Shoji
W+R
1958-02-12,13
Iwata Masao
B+5
1958-03-05,06
Hashimoto Shoji
Maeda Nobuaki Maeda Nobuaki
W+5
1957-08-21,22
Kageyama Toshiro
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
W+4
1957-08-28,29
Sugiuchi Masao
W+R
1958-01-22,23
Sakai Michiharu
Suzuki Goro Sugiuchi Masao
B+7
1957-08-21,22
Sugiuchi Masao
Handa Dogen Iwata Masao
W+R
1957-09-04
Iwata Masao
W+R
1957-11-06,07
Iwata Masao
W+10
1958-01-22,23
Iwata Masao
Kada Katsuji Ohira Shuzo
W+5
1957-10-02,03
Ohira Shuzo
Shinohara Masami Iwamoto Kaoru
B+2
1957-10-23,24
Iwamoto Kaoru
W+0
1958-01-08,09
Iwamoto Kaoru
Kubouchi Shuchi Miyashita Shuyo
W+R
1957-08-21,22
Miyashita Shuyo

2nd Nihon Saikyo, 2nd Preliminary
Shinohara Masami Shinohara Masami
W+R
Hoshino Masaki
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
W+7.5
Kajiwara Takeo
Nakagawa Shinji Kageyama Toshiro
W+0.5
Kageyama Toshiro
Suzuki Goro Suzuki Goro
B+R
Fujisawa Shuko
Kada Katsuji Kada Katsuji
B+0.5
Okubo Ichigen
Sakakibara Shoji Kano Yoshinori
B+8.5
Kano Yoshinori
Hosokawa Senjin Iwata Masao
B+R
Iwata Masao
Sakai Michiharu Sakai Michiharu
B+R
Hayase Gendo