Up

3rd Nihon Saikyo, 3rd Preliminary
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
B+2
1959-06
Hashimoto Shoji
B+R
1959-11-04,05
Hashimoto Shoji
B+1
1959-11-11,12
Hashimoto Shoji
W+R
1959-12-09,10
Miyashita Shuyo
Sugiuchi Masao Magari Reiki
Magari Reiki
Maeda Nobuaki Maeda Nobuaki Maeda Nobuaki
B+R
1959-08-05,06
Murashima Yoshinori
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
Iwamoto Kaoru
Handa Dogen Handa Dogen Fujisawa Shuko
W+1
1959-07-29,30
Fujisawa Shuko
W+R
1959-10-14,15
Hoshino Toshi
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
Hosokawa Senjin
Hashimoto Yoshimi Fujisawa Hosai Shimamura Toshihiro
B+R
1959-09-09,10
Fujisawa Hosai
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Kariya Hiraku