Up Next

1st Shinei Tournament
Sakai Takeshi Ishida Yoshio Ishida Yoshio Ishida Yoshio
W+R
1969-08-24,31
Ishida Yoshio
Haruyama Isamu Hane Yasumasa
Hane Yasumasa
Kamimura Kunio Kudo Norio Ishii Kunio
Kudo Norio
Ishigure Ikuro Ishii Kunio
W+12.5
1969
Ishii Kunio