Up Prev Next

4th Shinei Tournament
Takagi Shoichi Kobayashi Koichi
W+0.5
1972-05-07,14*
Kobayashi Koichi
B+2.5
1972-07-16,23*
Kobayashi Koichi
W+R
1972-07-24
1972-07-30,08-06*
Kobayashi Koichi
Ishii Kunio Ishii Kunio
Sakai Masanori
Kojima Takaho Cho Chikun
B+7.5
1972-06-04,11*
Cho Chikun
B+9.5
1972-06-26
1972-07-02,09*
Cho Chikun
Hane Yasumasa Takemiya Masaki
Takemiya Masaki

*) Date is broadcast date.