Up Prev Next

7th Shinei Tournament
Kato Masao Kato Masao Kato Masao
B+4.5
1975-07-06,13*
Kato Masao
W+R
1975-08-17,24*
Kobayashi Koichi
B+5.5
1975-08-23
1975-08-31,09-07
Tozawa Akinobu
Ishigure Ikuro Ishigure Ikuro
W+R
1975-04-20*
Asano Hideaki
Hane Yasumasa Hane Yasumasa Hane Yasumasa
W+1.5
1975-06-22,29*
Takemiya Masaki
Ishida Akira Ishida Akira
Kamimura Haruo
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+R
1975-04-13*
Kobayashi Koichi
B+R
1975-06-08,15*
Kobayashi Koichi
B+R
1975-08-03,10*
Haruyama Isamu
Kudo Norio Takagi Shoichi
Takagi Shoichi
Ishii Kunio Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1975-07-20,27*
Cho Chikun
Kurosawa Tadanao Kurosawa Tadanao
Sato Masaharu

*) Date is broadcast date.