Up Prev Next

8th Shinei Tournament
Cho Chikun Cho Chikun
B+2.5
1976-12-19
Cho Chikun
B+20.5
1977-01-09,16
Cho Chikun
B+5.5
1977-02-20,27
Cho Chikun
B+R
1977-03-20
Sakaguchi Ryuzo
Miyazawa Goro Miyazawa Goro
B+R
1976-11-07
Kamimura Kunio
Ishida Akira Ishida Akira
B+1.5
1976-11-21
Ishida Akira
W+R
1977-01-23,30
Kobayashi Satoru
Sato Masaharu Sato Masaharu
B+R
1976-12-12
Sakai Takeshi
Tokimoto Hajime Tokimoto Hajime
B+R
1976-12-05
Tokimoto Hajime
W+26.5
1976-12-26,1977-01-02
Tokimoto Hajime
B+3.5
1977-03-06,13
Kobayashi Chizu
Fukui Susumu Fukui Susumu
W+2.5
1976-11-28
Nakamura Hidehito
Awaji Shuzo Awaji Shuzo
B+4.5
1976-10-31
Awaji Shuzo
B+3.5
1977-02-06,13
O Rissei
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+3.5
1976-11-14
Yamashiro Hiroshi