Up Prev Next

18th Shinei Tournament
Hidaka Toshiyuki Goto Shungo Yoda Norimoto Yoda Norimoto
B+6.5
1988-03-06
Yoda Norimoto
B+4.5
1988-03-20
Goto Shungo
Yoda Norimoto Yoda Norimoto
Hiroe Hiroyuki
Ito Yoji Aoki Shinichi Aoki Shinichi
Aoki Shinichi
Tei Meiko Imamura Toshiya
Imamura Toshiya
Kanda Ei Takahara Shuji Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
B+4.5
1988-02-21
Takahara Shuji
Nakaonoda Tomomi Hikosaka Naoto
Hikosaka Naoto
Komatsu Hideki Komatsu Hideki Ogata Masaki
Muramatsu Ryuichi
Ogata Masaki Ogata Masaki
Yukawa Mitsuhisa