Up Prev Next

20th Shinei Tournament
Yamada Wakio Moriyama Naoki Yoda Norimoto Yoda Norimoto
W+3.5
1990-01-20
1990-02-18*
Hiroe Hiroyuki
W+R
1990-02-10
1990-03-18*
Moriyama Naoki
Ogata Masaki Yoda Norimoto
Yoda Norimoto
Yuki Satoshi Michael Redmond
B+R
1989-10-14
Michael Redmond
B+11.5
1989-12-23
Michael Redmond
Ueki Yoshio Ueki Yoshio
Matsuoka Hideki
Enda Hideki Imamura Yoshiaki Hiroe Hiroyuki Hiroe Hiroyuki
W+1.5
1990-01-20
1990-03-04*
Imamura Yoshiaki
Hiroe Hiroyuki Hiroe Hiroyuki
Aoki Shinichi
Tei Meiko Yukawa Mitsuhisa Yukawa Mitsuhisa
Yukawa Mitsuhisa
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
Goto Shungo

*) Date is broadcast date.