Up Prev Next

27th Shinei Tournament
Arimura Hiroshi Yata Naoki Yata Naoki Kurotaki Masanori
B+R
1997-02-23,03-02*
Yo Kagen
W+R
1997-03-23,30*
Yata Naoki
Nakano Yasuhiro Nishimura Keiji
Nishimura Keiji
Yoshida Mika Kurotaki Masanori Kurotaki Masanori
Kurotaki Masanori
Ogaki Yusaku Ogaki Yusaku
Sasaka Shiro
Kato Atsushi Yamada Kimio Yamada Kimio Yo Kagen
B+2.5
1997-03-09,16*
Yamada Kimio
Mizokami Tomochika Mizokami Tomochika
Ishida Atsushi
Endo Yoshifumi Endo Yoshifumi Yo Kagen
Ueki Yoshio
Okada Shinichiro Yo Kagen
Yo Kagen

*) Date is broadcast date.