Up Prev Next

30th Shinei Tournament
Sekiyama Toshimichi Akiyama Jiro
W+R
1999-10-16
1999-12-05*
Akiyama Jiro
B+1.5
1999-11-13
2000-01-09,16*
Yamashita Keigo
B+2.5
2000-02-05
Yamashita Keigo
W+R
2000-03-19,26*
Akiyama Jiro
Hane Naoki Kitano Ryo
B+2.5
1999-12-12*
Kitano Ryo
Furuya Yutaka Sasaka Shiro
B+R
1999-11-07*
Yamashita Keigo
B+R
1999-11-27
2000-02-06*
Sasaka Shiro
Yamashita Keigo Yamashita Keigo
W+R
1999-10-23
Katsuma Shiro
Kobayashi Izumi So Yokoku So Yokoku
W+2.5
1999-11-13
1999-12-26*
Takao Shinji
B+1.5
2000-02-05
So Yokoku
Chinen Kaori Mizokami Tomochika
W+R
1999-11-21*
Mizokami Tomochika
Cho U Takao Shinji
W+R
1999-10-16
1999-11-28*
Takao Shinji
W+1.5
1999-11-27
2000-01-23*
Takao Shinji
Han Zenki Nakamura Shinya
W+R
1999-11-14*
Nakamura Shinya

*) Date is broadcast date.