Up Next

1st Shinjin-O tournament
Awaji Shuzo Awaji Shuzo Awaji Shuzo Kobayashi Koichi Kobayashi
Koichi
Kobayashi Koichi
W+3.5
1976-07-14
B+7.5
1976-07-22
Ishii Shiro
Kanno Kiyonori Kamimura Haruo
Kamimura Haruo
Ishida Akira Ishida Akira Kobayashi Koichi
Haruyama Isamu
Iino Seiho Kobayashi Koichi
Kobayashi Koichi
Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu Sato Masaharu
Numata Kozo
Matsuoka Akira Miyazawa Goro
Miyazawa Goro
Sato Masaharu Sato Masaharu Sato Masaharu
Kosugi Masaru
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
Minami Yoshimi
Mizuta Yoshihiro Fukui Masaaki Fukui Masaaki
B+R
1976-02-19
Fukui Masaaki Nakamura
Hidehito
Fukui Masaaki
Nishigami Yoshihiko Asano Hideaki
Asano Hideaki
Sonoda Yuichi Sonoda Yuichi Sonoda Yuichi
W+20.5
1976-03-04
Tanaka Hideharu
Kuwata Yasuaki Cho Chikun
Cho Chikun
Kojima Takaho Kojima Takaho Nakamura Hidehito Nakamura
Hidehito
Hoshikawa Nobuaki
Sanno Hirotaka Nakamura Hidehito
Nakamura Hidehito
Takagi Shoichi Takagi Shoichi Ito Makoto
Umeda Haruhiko
Ito Makoto Ito Makoto
Kobayashi Chizu