Up Prev Next

4th Shinjin-O
Ogawa Tomoko Sakaguchi Ryuzo Iwata Hajime Sakai Takeshi Ishida Akira Ishida Akira
(W+6.5)
1979-07-23
W+R
1979-08-01
B+9.5
1979-08-08
Sakaguchi Ryuzo
Kawamura Kazunori Iwata Hajime
Iwata Hajime
Sakai Takeshi Sakai Takeshi Sakai Takeshi
Asano Hideaki
Yamazaki Yoshihiro Kataoka Satoshi
Kataoka Satoshi
Ishida Akira Ishida Akira Ishida Akira Ishida Akira
Kuwata Yasuaki
Kamimura Haruo Kamimura Haruo
Hoshikawa Nobuaki
Aragaki Takeshi Aragaki Takeshi Aragaki Takeshi
Honda Sachiko
Tokunaga Hirohisa Kamimura Kunio
Kamimura Kunio
Tokimoto Hajime Tokimoto Hajime Tokimoto Hajime Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
Kurahashi Shozo
Su Kaiseki Su Kaiseki
Kasai Koji
Doi Makoto Awaji Shuzo Yamashiro Hiroshi
Awaji Shuzo
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
Kusunoki Teruko
Baba Shigeru Baba Shigeru O Rissei O Rissei
Hashiyama Shozo
O Rissei O Rissei
Kanai Tenpei
Kobayashi Satoru Kiyonari Tetsuya Fukui Masaaki
Kiyonari Tetsuya
Kosugi Masaru Fukui Masaaki
Fukui Masaaki