Up Prev Next

9th Shinjin-O
Aragaki Takeshi Ko Mosei Hashimoto Yujiro Hashimoto Yujiro Hashimoto Yujiro
B+1.5
1984-07-25
Imamura Toshiya
(B+0.5)
1984-08-09
B+R
1984-08-22
B+R
1984-09-06
Ko Mosei
Sugiuchi Kazuko Hashimoto Yujiro
Cho Rosho Hashimoto Yujiro
Hashimoto Yujiro
Kiyonari Tetsuya Kamimura Haruo Kamimura Haruo
Kamimura Haruo
Tei Meiko Tei Meiko
Doi Makoto
Kanagawa Masaaki Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru O Rissei
Kobayashi Satoru
Yukawa Mitsuhisa Ito Yoji
Ito Yoji
O Rissei O Rissei O Rissei
Ishikura Noboru
Miyazawa Goro Moriyama Naoki
B+R
1983-11-03
Moriyama Naoki
Takahara Shuji Su Kaiseki Onda Yasuhiko Tokimoto Hajime Imamura Toshiya
W+R
1984-07-25
Su Kaiseki
Onda Yasuhiko Onda Yasuhiko
Sonoda Yasutaka Sonoda Yasutaka
Ogoshi Ichiro
Yamamoto Masato Tokimoto Hajime Tokimoto Hajime
Tokimoto Hajime
Kori Toshio Kori Toshio
Kubo Katsuaki
Komatsu Hideki Imamura Toshiya
B+1.5
1983-11-16
Imamura Toshiya
W+R
1984-02-29
Imamura Toshiya
B+R
1984-06-27
Imamura Toshiya
Narusawa Yasuichi Yoda Norimoto
Yoda Norimoto
Kanda Ei O Meien O Meien
O Meien
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
Yoshida Takuji