Up Prev Next

10th Shinjin-O
Kawamura
Kazunori
Yoda Norimoto
W+0.5
1984-11-08
Aragaki Takeshi Aragaki Takeshi Miyazawa Goro Miyazawa Goro
B+R
1985-07-11
Miyazawa Goro
W+1.5
1985-08-05
B+4.5
1985-08-29
Yoda
Norimoto
Aragaki Takeshi
Kobayashi Chizu Hikosaka Naoto
Hikosaka Naoto
Miyazawa Goro Miyazawa Goro Miyazawa Goro
Tei Meiko
Mikawa Shinji Mikawa Shinji
Ito Yoji
Sonoda Yasutaka Sonoda Yasutaka Sonoda Yasutaka Kobayashi Satoru
Kobayashi Reiko
Hashimoto Yujiro Hashimoto Yujiro
Hotta Yozo
Cho Rosho Muramatsu Ryuichi Kobayashi Satoru
Muramatsu Ryuichi
Enda Yoichi Kobayashi Satoru
Kobayashi Satoru
Imamura Toshiya Imamura Toshiya Imamura Toshiya Imamura Toshiya
W+4.5
1985-06-27
Imamura Toshiya
W+R
1985-07-11
Fujisawa Kazunari
Moriyama Naoki Moriyama Naoki
Ikezaki Tokinori
Komatsu Fujio Kamimura Haruo Kamimura Haruo
Kamimura Haruo
Doi Makoto Doi Makoto
Muraoka Shigeyuki
Yukawa Mitsuhisa O Rissei O Rissei O Rissei
O Rissei
Kanda Ei Kori Toshio
Kori Toshio
Kanagawa Masaaki Kanagawa Masaaki Ogata Masaki
Takahara Shuji
Kusunoki
Teruko
Onda Yasuhiko Ogata Masaki
Onda
Yasuhiko
Ogata Masaki