Up Prev Next

13th Shinjin-O
Goto Shungo Goto Shungo Kanda Ei Muramatsu Ryuichi Muramatsu Ryuichi Narusawa Yasuichi
B+3.5
1988-07-13
Komatsu Hideki
W+17.5
1988-08-22
B+R
1988-08-29
Shimada Yoshikuni
Kanda Ei
Yukawa Mitsuhisa Muramatsu Ryuichi
Muramatsu Ryuichi
Sonoda Yasutaka Imamura Toshiya Imamura Toshiya
Imamura Toshiya
Komatsu Fujio Komatsu Fujio
Ono Nobuyuki
Takahara Shuji Yo Kagen Narusawa Yasuichi Narusawa Yasuichi
Yo Kagen
Narusawa Yasuichi Narusawa Yasuichi
Obuchi Morito
Yuki Satoshi So Kofuku Kaku Kyushin
So Kofuku
O Meien Kaku Kyushin
Kaku Kyushin
Ogata Masaki Ogata Masaki Ogata Masaki Ogata Masaki Ogata Masaki Komatsu Hideki
W+R
1988-07-21
Hikosaka Naoto
Enda Hideki
Aoki Shinichi Doi Makoto
Doi Makoto
Onda Yasuhiko Tei Meiko Tei Meiko
Tei Meiko
Yanagawa Hiromasa Yanagawa Hiromasa
Nakaonoda Tomomi
Yoda Norimoto Yoda Norimoto Yokota Shigeaki
B+R
1988-01-21
Komatsu Hideki
B+7.5
1988-05-25
Honda Sachiko
Yokota Shigeaki Yokota Shigeaki
Hoshino Masaki
Komatsu Hideki Komatsu Hideki Komatsu Hideki
Hotta Yozo
Muraoka Shigeyuki Cho Sonjin
Cho Sonjin