Up Prev Next

18th Shinjin-O
Michael Redmond Michael Redmond
B+R
1993-02-03
Ryu Shikun
W+0.5
1993-03-03
Oya Koichi
B+2.5
1993-04-29
Yuki Satoshi
B+R
1993-07-01
Yuki Satoshi
B+R
1993-09-06
W+R
1993-09-13
Mizuma Toshifumi
Ryu Shikun Ryu Shikun
Yo Kagen
Oya Koichi Oya Koichi Oya Koichi
Okada Shinichiro
Izumitani Hideo Morita Michihiro
Morita Michihiro
Yuki Satoshi Yuki Satoshi Yuki Satoshi Yuki Satoshi
B+R
1993-04-15
Takanashi Seiken
Yokota Shigeaki Arimura Hiroshi
Arimura Hiroshi
Yoshida Mika Ishida Atsushi Ishida Atsushi
Ishida Atsushi
Onda Yasuhiko Konagai Masaru
Konagai Masaru
Enda Hideki Mimura Tomoyasu Mimura Tomoyasu Mimura Tomoyasu
B+0.5
1993-04-07
Mimura Tomoyasu
B+0.5
1993-07-22
Mimura Tomoyasu
Yata Naoki Yata Naoki
B+R
1993-01-21
Imamura Yoshiaki
Muramatsu Ryuichi Ogaki Yusaku Ogaki Yusaku
Ogaki Yusaku
Miyagawa Fumihiko Miyagawa Fumihiko
Sumi Shinsuke
Obuchi Morito Nakano Hironari Nakano Hironari Nakano Hironari
B+R
1993-04-21
Nakano Hironari
Sekiyama Toshimichi Kitano Ryo
Kitano Ryo
Kurotaki Masanori Kurotaki Masanori Yamada Wakio
Sakakibara Fumiko
Yamada Wakio Yamada Wakio
Oda Hiromitsu Oda Hiromitsu
Tei Meiki