Up Prev Next

23rd Shinjin-O
Kitano Ryo Kitano Ryo
+8.5
Kitano Ryo
+R
Yamashita Keigo
+R
Yamashita Keigo
B+R
1998-07-08
Yamashita Keigo
B+5.5
1998-08-05
Yamashita Keigo
B+1.5
1998-09-14
B+5.5
1998-09-21
W+R
1998-10-05
Nakamura
Shinya
Yahata Koichi
Yamashita Keigo Yamashita Keigo
+R
Yo Kaei
Kurotaki Masanori Okada Yumiko
+R
Nakano Yasuhiro
+R
Okada Yumiko
Okumura Yasushi Nakano Yasuhiro
+R
Nakano Yasuhiro
Aoki Kikuyo Aoki Kikuyo
B+2.5
1998
Yamada Noriyoshi
+R
Arimura Hiroshi
B+1.5
1998-07-02
Yata Naoki
Cho U Yamada Noriyoshi
+0.5
Yamada Noriyoshi
Ueki Yoshio Matsubara Taisei
+R
Arimura Hiroshi
+R
Matsubara Taisei
Arimura Hiroshi Arimura Hiroshi
+4.5
Matsuoka Hideki
Konishi Kazuko Takanashi Seiken
+R
Mizokami Tomochika
+0.5
Takao Shinji
W+2.5
1998-07-01
Takao Shinji
B+R
1998-08-13
Takanashi Seiken
Yoshida Mika Mizokami Tomochika
+R
Mizokami Tomochika
Fujii Shuya Yamada Takuji
+R
Takao Shinji
+R
Yamada Takuji
Takao Shinji Takao Shinji
+R
Kobayashi Izumi
Shimojima Yohei Yamada Kimio
+R
Yamada Kimio
+7.5
Hane Naoki
B+R
1998-06-11
Yamada Kimio
Mimura Tomoyasu So Yokoku
+5.5
So Yokoku
Tsurumaru Keiichi Hane Naoki
+R
Hane Naoki
+R
Hane Naoki
Endo Yoshifumi Hasegawa Hiro
+R
Kato Atsushi Hasegawa
Hiro
B+R
1997-11-26
Hasegawa
Hiro