Up Prev Next

26th Shinjin-O
Kawai Shoji Yashiro Kumiko
+R
Seto Taiki
+R
Yamashita Keigo
+R
Yamashita Keigo
+5.5
Yamashita Keigo
W+R
2001-09-19
B+R
2001-09-26
Yashiro Kumiko
Mizuma Toshifumi Seto Taiki
+4.5
Seto Taiki
Nakamura Shinya Nakamura Shinya
+5.5
Yamashita Keigo
+R
Izumo Tetsuya
Nakao Jungo Yamashita Keigo
+R
Yamashita Keigo
Araki Issei Araki Issei
+R
Cho Riyu
+R
Arimura Hiroshi
+R
Yoshida Mika
Kono Takashi Cho Riyu
+R
Cho Riyu
Sakakibara Masateru Arimura Hiroshi
+R
Arimura Hiroshi
+R
Arimura Hiroshi
Kato Atsushi Yanaka Katsunori
+R
Yanaka Katsunori
Yamada Takuji Yamada Takuji
+R
Kim Sujun
+R
Kim Sujun
+R
Kubo Hideo+11.5
Hasegawa Hiro
Kim Sujun Kim Sujun
+R
Maeda Ryo
Nakazawa Ayako Nakazawa Ayako
+R
Akiyama Jiro
+R
Nakano Yasuhiro
Inagaki Yo Akiyama Jiro
+R
Akiyama Jiro
Kubo Hideo Kubo Hideo
+R
Kubo Hideo
+2.5
Kubo Hideo
+2.5
Kono Rin
Sugimoto Akira Tsurumaru Keiichi
+0.5
Tsurumaru Keiichi
Matsubara Taisei Nakane Naoyuki
+R
Nakane Naoyuki
+4.5
Nakane Naoyuki
Takei Takashi Takei Takashi
+3.5
Sakakibara
Fumiko
So Yokoku
+R
So Yokoku