Up Prev Next

28th Shinjin-O
Mochizuki
Kenichi
Mochizuki
Kenichi
1/22
Mizokami Tomochika
2/27
Mizokami Tomochika
6/19
Mizokami Tomochika
7/17
So Yokoku
8/14
So Yokoku
B+3.5
2003-09-29
W+R
2003-10-09
Osawa
Narumi
Mizokami Tomochika
Kubo Hideo Kim Sujun
1/30
Kim Sujun
Inori Yoko Inori Yoko
2/11
Inori Yoko
5/21
Suzuki Keiji
Iwamaru Taira Iwamaru Taira
2/11
Rin Kanketsu
Cho U Cho U
B+R
2003-01-30
Cho U
2/27
So Yokoku
5/2
Izawa Akino
Kono Rin Furuya Yutaka
W+R
2003-01-30
Furuya Yutaka
Sakai Hideyuki Sakai Hideyuki
1/23
So Yokoku
3/13
Kono Takashi
Kanazawa Hideo So Yokoku
2/6
So Yokoku
Araki Issei Sugimoto Akira
2/20
Matsubara Taisei
4/3
Matsubara Taisei
7/17
Fujii Shuya
8/13
Sugimoto Akira
Matsubara Taisei Matsubara Taisei
1/9
Sakakibara Masateru
Suzuki Yoshimichi Kim Pyonmin
B+R
2003-01-15
Kim Pyonmin
4/23
Kim Pyonmin
Ha Youngil Ha Youngil
2/26
Shuto Shun
Miyazaki Ryutaro Tsuruyama Atsushi
2/26
Shimojima Yohei
4/23
Fujii Shuya
W+6.5
2003-07-24
Tsuruyama Atsushi
Katsuma Shiro Shimojima Yohei
3/13
Shimojima Yohei
Takei Takashi Takei Takashi
5/26
Fujii Shuya
7/2
Takao Shinji
Fujii Shuya Fujii Shuya
B+R
2003-03-06
Kurotaki
Masanori
Kurotaki
Masanori
2/6
Mitsunaga
Junzo