Up Prev Next

42nd Shinjin-O
Kazama Jun Utsumi Koki
B+R
2017-01-30
Yo Chito
B+R
2017-04-10
Nishi Takenobu
W+4.5
2017-07-13
Sun Zhe
B+0.5
2017-08-07
Shibano Toramaru
W+R
2017-09-18
B+R
2017-10-02
Utsumi Koki
Yo Chito Yo Chito
B+R
2017-01-23
Numadate Sakiya
Cho Zuiketsu Nishi Takenobu
B+R
2017-02-06
Nishi Takenobu
W+5.5
2017-04-17
Nishi Takenobu
Sotoyanagi Sebun Sotoyanagi Sebun
B+R
2017-01-12
Fujimura Yosuke
Takeuchi Kosuke Hara Masakazu
B+R
2017-02-20
Sun Zhe
W+R
2017-04-24
Sun Zhe
B+0.5
2017-06-22
Hara Masakazu
Tsuruta Kazushi Sun Zhe
W+R
2017-03-06
Sun Zhe
Watanabe Yu Koyama Kuya
B+R
2017-02-06
Onishi Kenya
B+R
2017-05-01
Koyama Kuya
Onishi Kenya Onishi Kenya
B+6.5
2017-02-13
Takashima Yugo
Yahata Naoki Fujisawa Rina
B+R
2017-03-27
Fujisawa Rina
W+R
2017-05-01
Fujisawa Rina
W+R
2017-06-01
Shibano Toramaru
W+R
2017-08-03
Fujisawa Rina
Kuwabara Shun Kuwabara Shun
B+R
2017-03-20
Oomote Takuto
Suzuki Shinji Suzuki Shinji
W+R
2017-03-06
Suzuki Shinji
W+R
2017-04-03
Obuchi Kotaro
Bian Wenkai Bian Wenkai
B+6.5
2017-01-16
Ito Masashi
Adachi Toshimasa Adachi Toshimasa
B+R
2017-02-13
Adachi Toshimasa
W+R
2017-05-22
Shibano Toramaru
B+R
2017-07-13
Kan Minu
Tsuneishi Takashi Taniguchi Toru
B+R
2017-02-27
Taniguchi Toru
Tajiri Yuto Terayama Rei
B+R
2017-02-27
Shibano Toramaru
W+R
2017-05-22
Terayama Rei
Shibano Toramaru Shibano Toramaru
B+R
2017-03-20
Onoda Takuya Mutsuura Yuta
W+R
2017-01-30
Mutsuura Yuta