Up Prev Next

47th Shinjin-O
Ueno Asami Ueno Asami
B+R
2022-03-07
Ueno Asami
W+R
2022-05-12
Ueno Asami
B+5.5
2022-06-06
Otake Yu
W+3.5
2022-08-08
Sakai Yuki
B+R
2022-09-22
W+1.5
2022-09-30
Chang Fukang
Shibano Ryunosuke Nyu Eiko
W+R
2022-04-14
Nyu Eiko
Terada Shuta Terada Shuta
B+R
2022-04-04
Terada Shuta
W+1.5
2022-04-28
Inaba Karin
Koyama Kuya Aoki Hirotaka
W+3.5
2022-01-27
Aoki Hirotaka
Takei Taishin Takei Taishin
W+R
2022-02-17
Takei Taishin
B+R
2022-05-16
Otake Yu
B+0.5
2022-06-16
Nishimura Jin
Osuka Seira Moro Arisa
W+R
2022-02-28
Moro Arisa
Nakano Shoya Yo Chito
W+R
2022-02-07
Otake Yu
W+2.5
2022-04-25
Yo Chito
Fukuoka Kotaro Otake Yu
B+6.5
2022-01-31
Otake Yu
Cho Kosumi Kato Chie
B+R
2022-02-24
Abe Yoshiki
B+2.5
2022-05-19
Sakai Yuki
W+R
2022-06-13
Sakai Yuki
B+1.5
2022-07-18
Kato Chie
Muramoto Wataru Abe Yoshiki
W+3.5
2022-04-21
Abe Yoshiki
Chotoku Tetsushi Tanaka Koyu
W+R
2022-03-31
Sakai Yuki
B+R
2022-05-09
Tanaka Koyu
Sakai Takashi Sakai Yuki
W+1.5
2022-02-07
Sakai Yuki
Nishi Takenobu Nishi Takenobu
B+R
2022-02-14
Oomote Takuto
B+R
2022-05-02
Koike Yoshihiro
W+R
2022-06-27
Cho Zuiketsu
Watanabe Kandai Oomote Takuto
B+R
2022-03-17
Oomote Takuto
Ikemoto Ryota Sakai Kentaro
W+8.5
2022-04-04
Koike Yoshihiro
W+R
2022-05-23
Sakai Kentaro
Koike Yoshihiro Koike Yoshihiro
B+5.5
2022-03-10
Imabun Taro Imabun Taro
B+1.5
2022-02-07
Nakamura Sumire