Up

1st Tatsujin Cup

There has been only a single edition of the Tosai Tatsujin (達人, expert) tournament. The final between Otake Hideo and Miyashita Shuyo was won 2-0 by the former.

1st Tatsujin Cup
Hashimoto Yoshimi Miyamoto Naoki Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
W+R
1970-10-25
Miyashita Shuyo Otake Hideo
B+R
1970-12-13
W+R
1970-12-13
Miyamoto Naoki
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Matsuura Yoshihiro
Rin Kaiho
Kudo Norio Kudo Norio Iwata Tatsuaki Hashimoto Utaro
B+6.5
1970-07-05
Sato Sunao
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
B+R
1970
Tainaka Shin
Hashimoto Utaro
Shimamura Toshihiro Sekiyama Toshio
B+9.5
1970
Hisai Keishi Fujisawa Shuko Ohira Shuzo
Sekiyama Toshio
Hisai Keishi Hisai Keishi
Shiraishi Yutaka
Fujisawa Shuko
Ishida Yoshio Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi Ohira Shuzo
Kubouchi Shuchi
Sometani Kazuo Sometani Kazuo
Tono Masaharu
Ohira Shuzo
Kitani Reiko Koyama Yasuo Koyama Yasuo Sakata Eio Otake Hideo Otake Hideo
Koyama Yasuo
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+6.5
1970
Handa Dogen
Sakata Eio
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo Otake Hideo
Oyama Kunio
Hayashi Yutaro Honda Kunihisa
B+R
1970
Honda Kunihisa
Otake Hideo
Sumino Takeshi Tono Hiroaki Tono Hiroaki
B+R
1970-05-10
Takagawa Shukaku
W+0.5
1970-09-13
Hashimoto Shoji
B+R
1970-10-18
Tono Hiroaki
Kato Masao Kato Masao
Suzuki Etsuo
Takagawa Shukaku
Ishii Kunio Ishii Kunio Ishii Kunio Hashimoto Shoji
Ishii Shinzo
Kano Yoshinori Miyamoto Yoshihisa
Miyamoto Yoshihisa
Hashimoto Shoji