Up Prev

2nd Teikei Cup (Legend)
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
B+R
2023-01-12
Kataoka Satoshi
B+R
2023-01-26
Cho Chikun
W+R
2023-02-09
Cho Chikun
W+4.5
2023-03-02
Cho Chikun
B+R
2023-04-08
Osawa Narumi
Rin Kaiho
Konishi Kazuko Cho Chikun
W+R
2023-01-12
Cho Chikun
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+0.5
2023-01-19
Yamashiro Hiroshi
W+4.5
2023-02-02
Hashimoto Yujiro
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
B+4.5
2023-01-12
Ishigure Ikuro
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
B+2.5
2023-01-19
Kobayashi Satoru
W+4.5
2023-02-09
Kobayashi Satoru
W+0.5
2023-03-13
Ishii Kunio
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
B+0.5
2023-01-26
Ishida Yoshio
Kuwabara Yoko Sonoda Yuichi
B+R
2023-01-12
O Rissei
W+4.5
2023-02-09
Sonoda Yuichi
O Rissei O Rissei
W+4.5
2023-01-26
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
B+R
2023-01-12
Yoshida Mika