Up Prev Next

The 3rd Tengen Tournament

Below the tournament table for the 3rd Tengen Tournament (1977). This was a knockout tournament until the final. The best-of-5 final was played between Shimamura Toshihiro and Sonoda Yuichi, see below.

Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
B+R
1977-02-17
Shimamura
Toshihiro
W+R
1977-08-11
Shimamura
Toshihiro
B+6.5
1977-10-13
Shimamura
Toshihiro
B+R
1977-10-27
Ozaki Harumi
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
W+R
1977-02-10
Ushinohama Satsuo
Kato Masao Kato Masao
W+6.5
1977-06-23
Kato Masao
B+R
1977-07-28
Shiraishi Yutaka
Magari Reiki Magari Reiki
W+R
1977-02-17
Ishigure Ikuro
Tono Hiroaki Tono Hiroaki
B+R
1977-03-02
Tono Hiroaki
W+R
1977-07-14
Tono Hiroaki
B+R
1977-10-06
Kobayashi Koichi
Sakai Takeshi Sakai Takeshi
W+R
1977-02-17
Iwamoto Kaoru
Sakata Eio Sakata Eio
B+R
1977-07-07
Sakata Eio
B+R
1977-09-15
Otake Hideo
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1977-07-28
Inagaki Koichi
Sonoda Yuichi Sonoda Yuichi
W+0.5
1977-06-09
Sonoda Yuichi
W+3.5
1977-07-21
Sonoda Yuichi
B+R
1977-09-22
Sonoda Yuichi
B+2.5
1977-10-27
Kajiwara Takeo
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
W+R
1977-03-10
Fujisawa Hosai
Honda Kunihisa Honda Kunihisa
W+R
1977-03-02
Honda Kunihisa
B+R
1977-07-14
Ohira Shuzo
Sato Masaharu Sato Masaharu
B+1.5
1977-05-12
Kojima Takaho
Kanno Kiyonori Kanno Kiyonori
B+R
1977-03-31
Kanno Kiyonori
W+1.5
1977-08-04
Kanno Kiyonori
W+0.5
1977-09-29
Fujisawa Shuko
Tsuchida Masamitsu Tsuchida Masamitsu
B+R
1977-02-10
Yoshida Yoichi
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+0.5
1977-03-17
Takemiya Masaki
B+6.5
1977-08-11
Oyama Kunio
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
W+1.5
1977-04-21
Rin Kaiho

The final

date black white result #mv sgf
1977-11-18 Sonoda Yuichi Shimamura Toshihiro B+3.5 248 sgf
1977-12-01 Shimamura Toshihiro Sonoda Yuichi B+4.5 255 sgf
1977-12-16 Sonoda Yuichi Shimamura Toshihiro W+3.5 265 sgf
1977-12-22 Shimamura Toshihiro Sonoda Yuichi B+3.5 276 sgf

Shimamura Toshihiro won 3-1.