Up Prev Next

The 12th Tengen

The 12th Tengen Tournament

Below the tournament table for the 12th Tengen Tournament (1986).

Kori Toshio Kori Toshio
B+R
1986-02-13
Kori Toshio
W+R
1986-05-01
Tono Hiroaki
B+R
1986-06-05
Cho Chikun
W+4.5
1986-08-07
Yamashiro Hiroshi
W+1.5
1986-08-28
Sonoda Yuichi
W+R
1986-10-09
Morishima Kaoru
Awaji Shuzo
Tono Hiroaki Tono Hiroaki
B+R
1986-02-27
Sakaguchi Ryuzo
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1986-05-15
Cho Chikun
W+R
1986-06-26
Yamabe Toshiro
Tei Meiko Tei Meiko
B+R
1986-03-20
Ushikubo Yoshitaka
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
W+R
1986-03-27
Yamashiro Hiroshi
B+R
1986-05-08
Yamashiro Hiroshi
B+5.5
1986-07-17
Kobayashi Satoru
Honda Kunihisa Honda Kunihisa
W+R
1986-04-24
Otake Hideo
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
B+R
1986-03-27
Fujisawa Shuko
W+1.5
1986-06-12
Kaku Kyushin
Haruyama Isamu Haruyama Isamu
B+R
1986-02-27
Hasegawa Sunao
Sonoda Yuichi Sonoda Yuichi
B+9.5
1986-03-20
Sonoda Yuichi
B+2.5
1986-07-24
Sonoda Yuichi
W+0.5
1986-08-21
Sonoda Yuichi
W+5.5
1986-09-08
Ko Mosei
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
B+R
1986-04-10
Ohira Shuzo
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
W+R
1986-02-13
Ishida Yoshio
W+R
1986-06-05
Oya Koichi
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
W+R
1986-05-01
Ota Seido
Kato Masao Kato Masao
W+R
1986-03-13
Kato Masao
W+R
1986-06-19
Kato Masao
W+R
1986-08-07
Ishigure Ikuro
Okumura Hideo Okumura Hideo
B+2.5
1986-02-20
Oyama Kunio
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+1.5
1986-03-13
Rin Kaiho
B+1.5
1986-06-05
Kudo Norio
Tsuchida Masamitsu Tsuchida Masamitsu
B+R
1986-04-10
Aoki Shinichi

The 12th Tengen Title

date black white result #mv sgf
1986-11-13 Kobayashi Koichi Sonoda Yuichi W+R 144 sgf
1986-11-28 Sonoda Yuichi Kobayashi Koichi W+3.5 232 sgf
1986-12-03 Kobayashi Koichi Sonoda Yuichi B+R 153 sgf
1986-12-16 Sonoda Yuichi Kobayashi Koichi W+R 164 sgf

Kobayashi Koichi won 3-1.