Up Prev Next

The 15th Tengen

The 15th Tengen Tournament

Below the tournament table for the 15th Tengen Tournament (1989).

O MeienKurosawa
Tadanao
(W+R)
Takagi Shoichi
(B+3.5)
Yoda Norimoto
(B+R)
Rin Kaiho
(B+R)
Rin Kaiho
(B+R)
Rin Kaiho
(B+6.5)
Kurosawa
Tadanao
Takagi Shoichi
Yoda Norimoto Yoda Norimoto
(B+3.5)
Sonoda Yuichi
Rin Kaiho Rin Kaiho
(B+R)
Rin Kaiho
(B+1.5)
Yanagawa Hiromasa
Baba Shigeru Baba Shigeru
(W+R)
Hashimoto Yoshimi
Imamura Toshiya Imamura Toshiya
(W+R)
Imamura Toshiya
(B+R)
Imamura Toshiya
(W+2.5)
Ko Mosei
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
(W+R)
Hikosaka Naoto
Kudo Norio Kudo Norio
(B+1.5)
Kudo Norio
(W+R)
Michael Redmond
Kosugi Kiyoshi Kosugi Kiyoshi
(B+R)
Kato Masao
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
(B+5.5)
Hane Yasumasa
(W+R)
Hane Yasumasa
(W+R)
Hane
Yasumasa
(B+R)
Yamashiro Hiroshi
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
(W+2.5)
Tozawa
Akinobu
Tozawa
Akinobu
(W+R)
Ishida
Akira
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
(B+R)
Takemiya Masaki
(B+R)
Honda Kunihisa
Otake Hideo Otake Hideo
(W+4.5)
Miyamoto Naoki
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
(W+R)
Hashimoto Shoji
(B+10.5)
Hashimoto Shoji
(W+R)
Ishida Yoshio
Iwata Hajime Iwata Hajime
(B+R)
Kubo Katsuaki
Tei Meiko Tei Meiko
(W+5.5)
Tei Meiko
(B+R)
Ogata Masaki
Tono Hiroaki Tono Hiroaki
(W+R)
Ushinohama Satsuo

The 15th Tengen Title

date black white result #mv sgf
1989-11-10 Rin Kaiho Cho Chikun W+R 172 sgf
1989-11-24 Cho Chikun Rin Kaiho W+R 132 sgf
1989-12-08 Rin Kaiho Cho Chikun W+R 134 sgf
1989-12-15 Cho Chikun Rin Kaiho W+R 212 sgf
1989-12-22 Rin Kaiho Cho Chikun B+R 183 sgf

Rin Kaiho won 3-2.