Up Prev Next

The 17th Tengen

The 17th Tengen Tournament

Below the tournament table for the 17th Tengen Tournament (1991).

Ishigure Ikuro Ishigure Ikuro
W+R
1991-02-14
Ishigure Ikuro
W+R
1991-03-14
Ishigure Ikuro
B+R
1991-05-16
Kato Masao
W+2.5
1991-06-13
Kato Masao
W+R
1991-09-12
Kato Masao
B+R
1991-10-10
Yuki Satoshi
Kataoka Satoshi
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
W+1.5
1991-04-11
Kurahashi Masayuki
Kato Masao Kato Masao
W+R
1991-04-11
Kato Masao
B+R
1991-05-30
Ohira Shuzo
Morita Michihiro Morita Michihiro
B+11.5
1991-02-28
Sakata Eio
O Rissei O Rissei
B+R
1991-04-25
O Rissei
W+R
1991-05-23
O Rissei
W+R
1991-07-04
Otake Hideo
Oyama Kunio Oyama Kunio
W+R
1991-02-07
Sonoda Yasutaka
Minami Yoshimi Minami Yoshimi
B+R
1991-05-23
Minami Yoshimi
B+0.5
1991-06-06
Aragaki Takeshi
Hasegawa Sunao Hasegawa Sunao
B+R
1991-03-07
Kojima Takaho
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
W+1.5
1991-02-07
Yamashiro Hiroshi
B+R
1991-03-14
Yamashiro Hiroshi
W+R
1991-04-25
Yamashiro Hiroshi
B+R
1991-06-06
Yamashiro Hiroshi
W+0.5
1991-07-18
Goto Shungo
Fujisawa Shuko
Obuchi Morito Obuchi Morito
W+R
1991-02-14
Hotta Yozo
Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka
W+R
1991-04-11
Shiraishi Yutaka
W+R
1991-04-18
Ryu Shikun
Tei Meiko Tei Meiko
W+1.5
1991-02-21
Cho Chikun
Sonoda Yuichi Sonoda Yuichi
W+R
1991-03-07
Sonoda Yuichi
W+R
1991-04-18
Sonoda Yuichi
B+1.5
1991-06-27
Abe Yoshiteru
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
W+9.5
1991-02-07
Miyazawa Goro
Ogata Masaki Ogata Masaki
B+R
1991-02-14
Ogata Masaki
B+0.5
1991-05-30
Imamura Yoshiaki
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+R
1991-05-02
Okumura Hideo

The 17th Tengen Title

date black white result #mv sgf
1991-10-31 Rin Kaiho Kato Masao B+R 141 sgf
1991-11-22 Kato Masao Rin Kaiho W+1.5 266 sgf
1991-12-02 Rin Kaiho Kato Masao W+R 212 sgf
1991-12-19 Kato Masao Rin Kaiho W+0.5 245 sgf

Rin Kaiho won 3-1.