Up Prev Next

The 19th Tengen

The 19th Tengen Tournament

Below the tournament table for the 19th Tengen Tournament (1993).

Ota Seido Hane Yasumasa
W+R
1993-02-11
Yuki Satoshi
B+R
1993-03-18
Yuki Satoshi
B+14.5
1993-04-22
Yuki Satoshi
W+11.5
1993-08-05
Kataoka Satoshi
B+R
1993-09-09
Kataoka Satoshi
B+1.5
1993-10-14
Hane Yasumasa
Yuki Satoshi
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
B+R
1993-02-25
Fujisawa Shuko
Sasaki Tadashi Sasaki Tadashi
B+2.5
1993-04-01
Sasaki Tadashi
B+5.5
1993-07-08
Kobayashi Koichi
Kato Masao Kato Masao
W+R
1993-04-15
Tanaka Hideharu
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
B+4.5
1993-04-22
Kataoka Satoshi
B+R
1993-05-13
Kataoka Satoshi
W+R
1993-08-12
Kobayashi Satoru
Sakai Takeshi Sakai Takeshi
B+R
1993-03-04
Doi Makoto
Morita Michihiro Morita Michihiro
B+R
1993-02-04
Morita Michihiro
W+R
1993-03-25
Yokota Shigeaki
Cho Chikun Cho Chikun
B+4.5
1993-02-18
Sonoda Yuichi
Yamada Kimio Yamada Kimio
W+3.5
1993-03-11
Yamada Kimio
B+R
1993-04-08
Yamada Kimio
W+0.5
1993-08-26
Yamada Kimio
W+R
1993-09-16
Yoda Norimoto
Kiyonari Tetsuya Kiyonari Tetsuya
B+4.5
1993-02-04
Takemiya Masaki
Ogata Masaki Ogata Masaki
B+R
1993-03-11
Ogata Masaki
B+R
1993-04-08
Iwata Hajime
Ushinohama Satsuo Ushinohama Satsuo
W+0.5
1993-02-04
Yasuda Yasutoshi
Ishida Akira Ishida Akira
W+R
1993-02-04
Ishida Akira
W+R
1993-04-01
Ishida Akira
W+R
1993-07-29
Ishida Atsushi
Tei Meiko Tei Meiko
W+R
1993-02-25
Mizuno Hiroshi
Otake Hideo Otake Hideo
B+R
1993-05-31
Otake Hideo
B+R
1993-07-01
O Rissei
Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka
B+R
1993-02-18
Ueki Yoshio

The 19th Tengen Title

date black white result #mv sgf
1993-11-11 Kataoka Satoshi Rin Kaiho W+1.5 238 sgf
1993-11-25 Rin Kaiho Kataoka Satoshi W+R 174 sgf
1993-12-02 Kataoka Satoshi Rin Kaiho W+1.5 243 sgf
1993-12-16 Rin Kaiho Kataoka Satoshi B+R 205 sgf

Rin Kaiho won 3-1.