Up

3rd Toyota & Denso Cup, First Taiwanese Preliminary
Yang Mengyun Yang Mengyun
W+1.5
2005-12-08
Yang Mengyun
B+R
2005-12-24
Yang Mengyun
B+6.5
2006-01-10
Yang Mengyun
W+R
2006-02-21
Yang Mengyun
B+1.5
2006-03-03
Chen Yongan
Dang Xiyun
Chen Yixiang Chen Feng
B+4.5
2005-12-11
Dai Jiashen
B+R
2005-12-25
Chen Feng
Dai Jiashen
Chen Qiulong Chen Yida
B+0.5
2005-12-06
Zhou Pingqiang
W+5.5
2005-12-11
Zhou Keping
W+0.5
2006-01-19
Chen Yida
Zhou Pingqiang
Wang Yunzhong Wang Yunzhong Zhou Keping
W+R
2006-01-17
Huang Xiangren
Zhou Keping
Lin Shuyang Lin Shuyang
B+R
2005-12-13
Lin Shuyang
W+2.5
2005-12-27
Yang Zhude
B+R
2006-01-15
Zhou Yinnan
W+R
2006-02-19
Zhang Kaixin
Lin Shengxian
Fan Yangbo Xu Changzheng
W+9.5
2005-12-04
Yang Zhude
B+R
2005-12-25
Xu Changzheng
Yang Zhude
Xia Daming Xia Daming
W+4.5
2005-12-11
Lin Yuxiang
B+4.5
2005-12-30
Zhou Yinnan
W+R
2006-01-24
Chen Qingyu
Lin Yuxiang Lin Yuxiang
B+5.5
2005-12-04
Liu Jianchang
Zhou Yinnan Zhou Yinnan
B+R
2005-12-04
Zhou Yinnan
W+R
2005-12-23
Zhang Huaiyi
Peng Jinghua