Up Prev Next

2nd Yucho Cup
Taniguchi Toru Taniguchi Toru Yu Zhengqi
B+R
2015-08-18
Kyo Kagen
W+R
2015-09-13
Kyo Kagen
B+R
2015-09-13
Sotoyanagi Sebun
Yu Zhengqi Yu Zhengqi
B+R
2015-08-18
Onishi Kenya
Abe Yoshiki Kyo Kagen Kyo Kagen
W+R
2015-08-18
Kyo Kagen
Sada Atsushi Sada Atsushi
W+1.5
2015-08-18
Fujisawa Rina
Ito Kenryo Kibe Natsuki
W+2.5
2015-08-18
Sun Zhe
B+R
2015-08-18
Motoki Katsuya
W+R
2015-09-13
Kibe Natsuki
Ida Junya Sun Zhe
Sun Zhe
U Boi U Boi Motoki Katsuya
W+R
2015-08-18
Ichiriki Ryo
Koike Yoshihiro Motoki Katsuya
B+R
2015-08-18
Motoki Katsuya