Structuren van de Informatica, Voorjaar 2003


Algemene informatie over het college

Hoorcollege

Het hoorcollege vindt plaats op dinsdagmiddag van 13.15 tot 15.00, in collegezaal C3 van Plantage Muidergracht 12. Docent: Jan van Eijck.

Cursusmateriaal

Werkcolleges

Groep 1 en groep 2 zijn samengevoegd op donderdagmiddag 3.15-15.00, in zaal P.016 (Plantage Muidergracht 24). Docenten zijn Jan van Eijck en Theo Janssen. De aanwezigheids- en inlevertabel van het werkcollege is hier.

Let op

Dit college heeft een inspanningsverplichting. Er geldt de volgende regeling. Wie het college dit jaar wil volgen en het tentamen dit jaar wil doen zorgt ervoor dat hij of zij via het onderwijsbureau voor dit college is ingeschreven. Alleen degenen die zijn ingeschreven, en die bovendien de huiswerkopgaven en practicumopdrachten steeds hebben ingeleverd hebben toegang tot het tentamen. Wie een deadline voor een huiswerkopgave of practicumopdracht heeft gemist kan, in uitzonderingsgevallen, via de docent een vervangende opdracht krijgen.

De bedoeling van deze (toegegeven, nogal strenge) regeling is om jullie allen ertoe aan te zetten om te oefenen, want zonder oefening valt dit vak niet te leren. Hoe goed je je huiswerk maakt is van secundair belang. Als je blijft oefenen zullen de resultaten immers vanzelf beter worden.

Uitzonderingen op de algemene gang van zaken, in afzonderlijke gevallen, en bij bijzondere omstandigheden, zijn natuurlijk steeds mogelijk. Er geldt echter: zonder regeling vooraf geen toegang tot het tentamen.

Vriendelijk verzoek aan studenten die halverwege met de cursus willen stoppen: graag even bericht hiervan aan de docent.

Iedere werkcollege-sessie wordt afgesloten met een huiswerkopdracht. De opdrachten kunnen tijdens het werkcollege zelf worden ingeleverd bij de desbetreffende werkcollegedocent, maar het mag eventueel ook later. Laatste mogelijkheid voor het inleveren is tijdens het hoorcollege dat volgt op de werkcollege-sessie. Deelname aan de werkcolleges is verplicht. Er wordt een presentielijst bijgehouden.

Tijdsbeslag: Als je de hoorcolleges bijwoont en goed meedoet bij de practica en werkcolleges hoeft dit vak verder niet veel tijd te kosten. Buiten hoorcolleges, practica en werkcolleges per week nog twee uur om de stof uit het collegedictaat door te nemen zou voldoende moeten zijn. Twee uur hoorcollege, twee uur practicum, twee uur werkcollege, en twee uur dictaatstudie maakt in totaal acht uur per week.

Practica

Groep 1: Maandag 11:15-13:00, zaal P.127. Practicumassistent: Sandor Heman. Submitcode: A ( staat vóór het nummer van de opdracht).

Groep 2: Maandag 13:15-15:00, zaal P.127. Practicumassistent: Tim van Erven. Submitcode: B ( staat vóór het nummer van de opdracht).

De aangegeven opdrachten hebben over het algemeen hun deadline 1 dag na het practicum en dienen ingeleverd te worden met de submitcode van de groep waarbij je ingedeeld bent. De opdrachten worden individueel gemaakt en worden (als gewoonlijk) ingeleverd door in te loggen op gene en daar 'submit code file' te typen. Informatie over het submit commando is beschikbaar via man submit; code staat voor de code die bij jouw groep en de opdracht hoort, file voor het bestand dat je inlevert. Zet je uitwerking dus in een enkel bestand! Als je bij groep 1 zit en het antwoord van je eerste opdracht staat in bestand opdracht1.hs dan lever je dat antwoord in met behulp van submit A1 opdracht1.hs. Zit je in de tweede groep, dan lever je het antwoord in met behulp van submit B1 opdracht1.hs.

Heel belangrijk: Zorg ervoor dat in je .pkgrc bestand een regel voorkomt met het woord hugs.

In de volgende tabellen kun je controleren of je submissies goed zijn aangekomen: inlevertabel groep 1 en inlevertabel groep 2.

Verder wordt aangeraden commentaar te gebruiken in wat ingewikkelder programma's om de leesbaarheid te vergroten. Commentaarregels in Haskell beginnen met --.


Informatie over de behandeling van de stof

Week van 7/4:

Week van 14/4:

Week van 21/4:

Week van 28/4:

Week van 5/5:

Week van 12/5

Week van 19/5

Week van 28/5

Week van 2/6

Week van 9/6

Week van 16/6

Week van 23/6


Informatie over het tentamen

Het tentamen bij dit college staat open voor iedereen die is ingeschreven en die aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan. Zie boven.

Heb je niet aan je inspanningsverplichting voldaan en wil je toch meedoen aan het tentamen? Neem contact op met een van practicumdocenten om te zien of er een regeling te treffen valt.

Het tentamen bij dit college was op 7/7 2003.

Het herkansingstentamen bij dit college was op 28/8 2003.

  • De tentamenvragen van 9 juli 2002 zijn hier.
  • De uitgewerkte antwoorden zijn hier.
  • De tentamenvragen van het herkansingstentamen van 22 augustus 2002 zijn hier.
  • De uitgewerkte antwoorden zijn hier.
  • De tentamenvragen van het tweede herkansingtentamen op 25 oktober zijn hier.
  • De uitgewerkte antwoorden zijn hier.