Up Next

All-Japan Lightning Go Open Tournament

First edition (1994) of the All-Japan Lightning Go Open Tournament, a.k.a. the 1st ACOM Cup.

1st ACOM Cup
O Rissei O Rissei
B+0.5
1994
O Rissei
B+R
1994
O Rissei
B+4.5
1994-09-17
O Rissei
W+R
1994-09-17
Ishida Akira
Otake Hideo Otake Hideo
B+5.5
1994
Miyazawa Goro
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
B+6.5
1994
Kobayashi Satoru
W+R
1994
Rin Kaiho
Yuki Satoshi Yuki Satoshi
W+4.5
1994
Awaji Shuzo
Cho Chikun Cho Chikun
B+5.5
1994-07-25
Cho Chikun
B+R
1994-08-29
Cho Chikun
W+15.5
1994-09-17
Okada Shinichiro
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
W+R
1994
Kataoka Satoshi
Kato Masao Kato Masao
B+4.5
1994
Kato Masao
W+R
1994
Obuchi Morito
Tei Meiko Tei Meiko
W+3.5
1994
Tono Hiroaki