Up Prev Next

8th Agon-Kiriyama Tournament

8th Agon-Kiriyama Tournament, 2001
Yuki Satoshi Yuki Satoshi Cho Sonjin Cho Sonjin Cho Sonjin
B+R
2001-10-08
Kobayashi Koichi
Kudo Norio Cho Sonjin
Cho Sonjin
Kono Rin Yukawa Mitsuhisa O Meien
Yukawa Mitsuhisa
O Meien O Meien
Mimura Tomoyasu
Hane Naoki Hane Naoki Rin Kaiho O Rissei
Oya Koichi
Ryu Shikun Rin Kaiho
Rin Kaiho
O Rissei O Rissei O Rissei
Ishida Akira
Yamashita Keigo Yamashita Keigo
Takao Shinji