Up Prev Next

14th Agon-Kiriyama Tournament

Participants were the 11 winners of the preliminaries, together with Cho U, Yamashita Keigo, Takao Shinji, Cho Chikun, and Kono Rin.

14th Agon-Kiriyama Tournament
Cho U Cho U
W+7.5
2007-06-25
Cho U
B+R
2007-07-16
Cho U
W+6.5
2007-08-06
Cho U
W+6.5
2007-10-20
Imamura Toshiya
Rin Kanketsu Rin Kanketsu
B+1.5
2007-06-21
Yamashita Keigo
Takao Shinji Takao Shinji
B+R
2007-07-05
Takao Shinji
W+R
2007-07-26
Yuki Satoshi
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
W+2.5
2007-06-28
Kiyonari Tetsuya
Cho Chikun Cho Chikun
W+R
2007-07-05
Cho Chikun
W+5.5
2007-07-26
Cho Chikun
B+R
2007-09-13
Honda Kunihisa
Sakai Hideyuki Sakai Hideyuki
W+R
2007-07-05
Kim Sujun
Ogata Masaki Ogata Masaki
B+R
2007-06-21
Ogata Masaki
W+5.5
2007-08-09
Yamada Noriyoshi
Akiyama Jiro Akiyama Jiro
Void
2007-06-28
W+R
2007-07-19
Kono Rin