Up Prev Next

17th Agon-Kiriyama Tournament

Participants were the 12 winners of the preliminaries, together with Yamashita Keigo, Cho U, Iyama Yuta and Hane Naoki.

17th Agon-Kiriyama Tournament
Yamashita Keigo Yamashita Keigo
W+R
2010-06-21
Yamashita Keigo
B+R
2010-07-08
Yamashita Keigo
B+0.5
2010-08-12
Yamashita Keigo
B+R
2010-10-02
Yuki Satoshi
Michael Redmond Michael Redmond
W+0.5
2010-06-17
Cho U
Takao Shinji Takao Shinji
B+4.5
2010-06-24
Takao Shinji
B+R
2010-07-15
Iyama Yuta
Ko Iso Ko Iso
W+2.5
2010-06-10
Mimura Tomoyasu
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
2010-07-08
Cho Chikun
B+R
2010-07-29
Cho Chikun
W+1.5
2010-08-26
Hane Naoki
Imamura Toshiya Imamura Toshiya
W+6.5
2010-06-24
Cho Sonjin
Rin Shien Rin Shien
W+R
2010-07-08
Rin Shien
B+R
2010-07-29
Kono Rin
Ogata Masaki Ogata Masaki
W+3.5
2010-06-10
Murakawa Daisuke