Up Prev Next

20th Agon-Kiriyama Tournament

Participants were the 13 winners of the preliminaries, together with Iyama Yuta, Cho U and Yamashita Keigo.

20th Agon-Kiriyama Tournament
Murakawa Daisuke Murakawa Daisuke
B+3.5
2013-07-04
Murakawa Daisuke
B+R
2013-07-29
Murakawa Daisuke
W+R
2013-08-19
Murakawa Daisuke
B+3.5
2013-10-05
Ryu Shikun
Seto Taiki Seto Taiki
B+3.5
2013-06-24
Hon Soggi
Cho U Cho U
B+R
2013-06-27
Cho U
W+3.5
2013-07-29
Komatsu Hideki
Iyama Yuta Iyama Yuta
B+R
2013-06-21
Shimojima Yohei
Shida Tatsuya Shida Tatsuya
B+R
2013-06-24
Shida Tatsuya
W+0.5
2013-08-15
Shida Tatsuya
B+0.5
2013-08-19
Ko Iso
Takao Shinji Takao Shinji
B+R
2013-06-22
Anzai Nobuaki
Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo
B+R
2013-07-04
Ichiriki Ryo
W+R
2013-07-29
Yuki Satoshi
Tsuruyama Atsushi Tsuruyama Atsushi
W+R
2013-06-27
Yamashita Keigo