Up Prev Next

23rd Agon-Kiriyama Tournament

Participants were the 14 winners of the preliminaries, together with Iyama Yuta and Ida Atsushi.

23rd Agon-Kiriyama Cup
Suzuki Shinji Suzuki Shinji Cho Chikun
W+R
2016-08-04
Cho Chikun
W+R
2016-08-25
Kono Rin
W+0.5
2016-10-08
Kyo Kagen
Cho Chikun Cho Chikun
W+R
2016-06-23
Otake Hideo
O Meien Takao Shinji
W+R
2016-07-11
Murakawa Daisuke
W+R
2016-08-01
Takao Shinji
Koyama Kuya Murakawa Daisuke
B+R
2016-06-27
Murakawa Daisuke
Iyama Yuta Hane Naoki Kono Rin
W+R
2016-08-08
Kono Rin
W+1.5
2016-08-25
Hane Naoki
Kono Rin Kono Rin
B+R
2016-06-23
Ishida Atsushi
Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo
B+R
2016-07-23
Yamashita Keigo
Ida Atsushi
Yamashita Keigo Yamashita Keigo
Cho U