Up Prev

30th Agon-Kiriyama Tournament

Participants were the 10 winners of the preliminaries, together with Shibano Toramaru, Kyo Kagen, Ichiriki Ryo, Seki Kotaro, Iyama Yuta, and Hirata Tomoya.

30th Agon-Kiriyama Cup
Shibano Toramaru Shibano Toramaru
B+3.5
2023-06-12
Shibano Toramaru
B+3.5
2023-07-20
Ichiriki Ryo
B+R
2023-08-28
Ichiriki Ryo
W+R
2023-12-24
Sakai Yuki
Kyo Kagen Kyo Kagen
W+4.5
2023-07-03
Fujita Akihiko
Kataoka Satoshi Mutsuura Yuta
W+R
2023-07-06
Ichiriki Ryo
B+R
2023-08-17
Mutsuura Yuta
Adachi Toshimasa Ichiriki Ryo
B+R
2023-07-22
Ichiriki Ryo
Yu Zhengqi Yu Zhengqi
B+R
2023-07-10
Iyama Yuta
W+R
2023-08-21
Iyama Yuta
W+R
2023-08-31
Seki Kotaro
Hirose Yuichi Iyama Yuta
B+R
2023-06-12
Iyama Yuta
Fukuoka Kotaro Hirata Tomoya
B+0.5
2023-07-03
Motoki Katsuya
W+R
2023-08-17
Hirata Tomoya
Motoki Katsuya Motoki Katsuya
B+R
2023-06-29
Kono Rin