Up Prev Next

17th Japan-China Go Exchange, 1989

Go World 55 writes:
This year an eight-member Japanese team of young players whose average age was 20 toured China for two weeks in the middle of May. The host country also fielded young players, and by coincidence the average age of the 41 players in the Chinese teams was also 20. The result of the seven matches was a narrow victory for the touring side, which scored 29 wins to 27 losses. The stars for the touring side were Morita 4-dan and Miss Aoki Kikuyo 2-dan, both of whom scored 6-1.

1: 5/10 2: 5/11 3: 5/13 4: 5/14 5: 5/17 6: 5/18 7: 5/20 Score
Komatsu 6p Zhang W.
Zhang Xu.
+
Yang H.
+
Wang J.
Wu
+
Yu Bin
+
Liang
4-3
Yuki 6p Che
+
Wang G.
Wu
Hua W.
Ni
+
Zheng
Ma
+
3-4
Yamada W. 5p Yan
Yang S.
Wang Ho.
Che
Hua X.
Ma
Liao
0-7
Shinoda 4p Yang S.
Liu Bo
+
Zhong
Chang
+
Ma
+
Jin
+
Zheng
4-3
Morita 4p Liu J.
+
Che
Duan
+
Shao
+
Qiu
+
Fang
+
Wu
+
6-1
Mimura 4p Shao
Zhang W.
+
Pang
+
Li Y.
Xie
+
Wang Y.
Liu K.
+
4-3
Aoki K. 2p Yang H.
Yu Ping
+
Feng
+
Huang
+
Wang Hui
+
Xu
+
Liu Y.
+
6-1
Miyazaki 2p Zhang Xu.
Zhou
Li L.
Zhong
+
Fu
+
Zhang Xin
Hua X.
2-5
Result 2-6 4-4 4-4 4-4 7-1 4-4 4-4 29-27

The players here were Komatsu Hideki, Yuki Satoshi, Yamada Wakio, Shinoda Hideyuki, Morita Michihiro, Mimura Tomoyasu, Aoki Kikuyo, Miyazaki Shimako on the Japanese side, and Chang Hao, Che Zewu, Duan Rong, Fang Jie, Feng Yun, Fu Li, Hua Weirong, Hua Xueming, Huang Yan, Jin Weibin, Li Liang, Li Yuchuan, Liang Weitang, Liao Guiyong, Liu Bo, Liu Jing, Liu Kunpeng, Liu Yiyi, Ma Shi, Ni Linqiang, Pang Yan, Qiu Jihong, Shao Weigang, Wang Guanjun, Wang Hongjun, Wang Hui, Wang Jianhong, Wang Yimin, Wu Zhaoyi, Xie Feng, Xu Ying, Yan An, Yang Hui, Yang Shihai, Yu Bin, Yu Ping, Zhang Wendong, Zhang Xin, Zhang Xuan, Zheng Hong, Zhong Chenguang, Zhou Heyang on the Chinese side (42 players).

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1989-05-10 Yan An Yamada Wakio B+R 145 sgf
1989-05-10 Mimura Tomoyasu Shao Weigang W+R 182 sgf
1989-05-10 Yuki Satoshi Che Zewu B+R 183 sgf
1989-05-10 Liu Jing Morita Michihiro W+R 196 sgf
1989-05-10 Zhang Xuan Miyazaki Shimako B+R 221 sgf
1989-05-10 Aoki Kikuyo Yang Hui W+R 226 sgf
1989-05-10 Komatsu Hideki Zhang Wendong W+0.5 234 sgf
1989-05-10 Yang Shihai Shinoda Hideyuki B+R 87 sgf
1989-05-11 Che Zewu Morita Michihiro B+R 103 sgf
1989-05-11 Wang Guanjun Yuki Satoshi B+R 119 sgf
1989-05-11 Yamada Wakio Yang Shihai W+R 158 sgf
1989-05-11 Miyazaki Shimako Zhou Heyang W+1.5 189 sgf
1989-05-11 Mimura Tomoyasu Zhang Wendong B+R 217 sgf
1989-05-11 Shinoda Hideyuki Liu Bo B+R 221 sgf
1989-05-11 Yu Ping Aoki Kikuyo W+10.5 239 sgf
1989-05-11 Zhang Xuan Komatsu Hideki W+R 246 sgf
1989-05-13 Yuki Satoshi Wu Zhaoyi W+R 140 sgf
1989-05-13 Wang Hongjun Yamada Wakio B+R 163 sgf
1989-05-13 Morita Michihiro Duan Rong B+R 179 sgf
1989-05-13 Aoki Kikuyo Feng Yun B+R 181 sgf
1989-05-13 Zhong Chenguang Shinoda Hideyuki B+R 191 sgf
1989-05-13 Pang Yan Mimura Tomoyasu W+R 222 sgf
1989-05-13 Li Liang Miyazaki Shimako B+R 251 sgf
1989-05-18 Yu Bin Komatsu Hideki W+10.5 222 sgf
1989-05-20 Morita Michihiro Wu Zhaoyi B+R 143 sgf